Aksjonsfest

Videre ble det sagt at vi alle trenger å være skikkelig på plass – som mennesker er vi altfor høyt oppe til at Gud kan gjøre et verk i oss. Men den dag vi forstår å ydmyke oss under Guds veldige hånd, da er vi på plass og vi kan få del i frelsen. Da kan Gud opptukte oss til å leve et gudfryktig liv, og Gud er mektig til å gi oss alt vi trenger til å velsigne, i rikelig mål (2 kor 9, 8). Vi trenger å holde oss til de livsens kilder som er i Gud, og komme bort fra alle menneskelige tanker og følelser. Når vi holder fast på denne gode beslutning om å leve for Gud, kan han virkelig gjøre et veldig verk i oss og vi kan bli arbeidere for Guds rike på jord!