Hvile i Gud – søstrestevnet 2024

/

Kåre Smith og flere brødre la Ordet frem for oss, og vi fikk også høre mange vitnesbyrd fra søstre som har levd dette livet og fått del i fruktene. Vi fikk blant annet høre om at kjærligheten til Guds bud er det som kan gi oss fullkommen glede i livet, Joh 15, 9-14. Denne glede tilkommer kun dem som lar seg lære av Jesus, og som er levende interessert i hvordan Han ville tatt de forhold man møter. Her trenger man skjønnsomhet, ikke minst i møte med andre mennesker. Når en elsker Guds tukt over livet, får man miskunn og man står i en guddommelig utvikling. 

Temaet for festmøtet var «Hvile i Gud». Jesus selv inviterer til denne hvile i Matt 11,28: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». Hvile kan vi bare få når vi er virksomme etter Guds vilje, for når vi lever etter Guds plan faller ansvaret for ens eget liv bort – da er det Gud selv som tar seg av det. Midt i det at vi lever blant mennesker og skal elske dem som Jesus gjorde det, så lever vi bare for Guds åsyn – her må Ordet få skille mellom sjel og Ånd, så vi blir renset fra våre sanser og følelser, Hebr 4, 11-13. Her gjelder det virkelig å komme til troen, som vi kan lese om i Salme 23: «Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting». Her gjelder det å rense sin sjel i lydighet mot sannheten, slik at all tvil og uro renses ut, og vi kan få del i guddommelig natur og full hvile. 

Takk for et fantastisk stevne!