Om oss

BCC Måløy er en kristen forening som har sin forankring i samme tro og lære som det internasjonale kristne trossamfunnet, Brunstad Christian Church (BCC), som oppsto i Norge i 1898, og er et resultat av Johan O. Smiths liv og virke. 

Da den første verdenskrig herjet i Europa, ble Smith sendt ut på nøytralitetsvakt for å patruljere den norske kysten. Når han kom i land på ulike havner, oppsøkte han de kristne på de ulike steder.
I Måløy fikk Smith kontakt med noen kristne fra Frelsesarmeen, og i løpet av krigen ble en liten flokk dannet rundt Smiths sin lære.
Den lille forsamlingen vokste sakte, men sikkert. De samlet seg i hjemmene og leide mindre lokaler, før de i 1958 kunne begynne å ha møter i eget lokale i Måløy. I 1985 ble det kjøpte en hytte i Rimstaddalen, som ble brukt til forskjellige aktiviteter. Da lokalet i Måløy begynte å bli for lite, og ikke dekket behovet ble det bygget et nytt lokale i Rimstaddalen, som ble innviet i 1993. 

I dag er menigheten i Måløy på ca. 120 venner fra de yngste til de eldste. Våre medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, men ønsker alle å samles om vår felles kristne tro.
BCC Måløy arbeider for at medlemmene skal kunne få muligheten til et utviklende og aktivt kristenliv som barn, ungdom og voksen.

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunnlag av vår opprinnelse, men det er ikke vårt offisielle navn. Menighetens navn i dag er hentet fra det som har vært menighetens faste samlingssted i over 60 år, Brunstad. Det ligger i Sandefjord kommune, i Norge.

Selv om BCC Måløy er knyttet til BCC gjennom å dele samme formål, tro og lære, er vi en juridisk og økonomisk selvstendig forening med eget styre. I styret for BCC Måløy sitter Bjørnar Gangsøy (styreleder), Andreas Frantzen, Jorunn Itland og Ester Itland. Forstander er Tore Gangsøy.

Det holdes ukentlig offentlige møter på BCC Måløy sitt lokale i Rimstaddalen, søndager kl. 12. (endringer i tidspunkt kan forekomme)


bcc.no står det mer om Brunstad Christian Church, og hva vi tror på.


Se også:
www.aktivkristendom.no
www.bcc.no